Portable hydraulic testers

Rang de cabal Rang de pressió Rang de temperatura Gravar i enviar dades Lectura Fluid Entrades addicionals Brand - Article No Stock Enviament
10-400 Lpm (± 1%) 0-420 bar (± 2,1) 0-105°C Bluetooth® 4.0 Digital display Hydraulic oils No

WEBTEC
DHM404B6

1 Immediate
+Info
20-800 Lpm (± 8) 0-480 bar (± 7,7) 0-120°C No Digital and dial indicator Hydraulic oils No

WEBTEC
DHT801S7L

1 Immediate
+Info
10-400 Lpm (± 4) 0-420 bar (± 6,7) 0-120°C No Digital and dial indicator Hydraulic oils No

WEBTEC
DHT401B6

1 Immediate
+Info
10-200 Lpm (± 8) 0-420 bar (± 6,7) 20-80°C No Dial indicator Hydraulic oils No

WEBTEC
RFIK200B6

1 Immediate
+Info
20-800 Lpm (± 1%) 0-480 bar (± 2,4) 0-105°C Bluetooth® 4.0 Digital display Hydraulic oils No

WEBTEC
DHM804S7L

0 Please ask
+Info
20-800 Lpm (± 1%) 0-480 bar (± 7,7) 0-120°C No Digital and dial indicator Hydraulic oils Speed, Flow, Temperature

WEBTEC
DHT802S7L

0 Please ask
+Info
20-800 Lpm (± 1%) 0-210 bar (± 3,4) 0-120°C No Digital and dial indicator Hydraulic oils Speed, Flow, Temperature

WEBTEC
DHT802F3L

0 Please ask
+Info
20-800 Lpm (± 8) 0-210 bar (± 3,4) 0-120°C No Digital and dial indicator Hydraulic oils No

WEBTEC
DHT801F3L

0 Please ask
+Info
20-600 Lpm (± 1%) 0-480 bar (± 7,7) 0-120°C No Digital and dial indicator Hydraulic oils Speed, Flow, Temperature

WEBTEC
DHT602S7L

0 Please ask
+Info
20-600 Lpm (± 1%) 0-210 bar (± 3,4) 0-120°C No Digital and dial indicator Hydraulic oils Speed, Flow, Temperature

WEBTEC
DHT602F3L

0 Please ask
+Info
10-400 Lpm (± 1%) 0-420 bar (± 6,7) 0-120°C No Digital and dial indicator Hydraulic oils Speed, Flow, Temperature

WEBTEC
DHT402B6

0 Please ask
+Info
8-300 Lpm (± 1%) 0-420 bar (± 6,7) 0-120°C No Digital and dial indicator Hydraulic oils Speed, Flow, Temperature

WEBTEC
DHT302B6

0 Please ask
+Info
10-120 Lpm (± 4,8) 0-420 bar (± 6,7) 20-80°C No Dial indicator Hydraulic oils No

WEBTEC
RFIK120B6

0 Please ask
+Info
5-60 Lpm (± 2,4) 0-420 bar (± 6,7) 20-80°C No Dial indicator Hydraulic oils No

WEBTEC
RFIK060B6

0 Please ask
+Info
2-30 Lpm (± 1,2) 0-420 bar (± 6,7) 20-80°C No Dial indicator Hydraulic oils No

WEBTEC
RFIK030B6

0 Please ask
+Info